ธปท. โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนปรับปรุงแชทบอท (Chatbot) เพื่อขยายการให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้รายย่อย และเอสเอ็มอี

ธปท.เปิด “แชทบอท” โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หวังให้คำปรึกษาลูกหนี้ นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธปท. กระทรวงการคลัง  สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ว่า การดำเนินโครงการ ทั้งการพัฒนาเวบไซต์ แชทบอท และการให้คำปรึกษาซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ลูกหนี้ SMEs เป็นรายกรณี มีความคืบหน้าด้วยดี

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการปรับตัวและปรับธุรกิจ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ แก่ลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมลูกหนี้เพื่อเร่งติดต่อสถาบันการเงิน ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในภาคธนาคารเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

ธปท.เปิด “แชทบอท” โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หวังให้คำปรึกษาลูกหนี้ เวบไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชนได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ ทั้งสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเวบไซต์ดังกล่าวแล้วกว่า 58,000 ครั้ง และมีลูกหนี้ SMEs ที่ใช้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมถึงเข้าอบรมเพื่อรับข้อแนะนำจากทีมหมอหนี้เพื่อประชาชนกว่า 2,700 ราย ซึ่งครอบคลุมธุรกิจการท่องเที่ยว บริการ ร้านอาหาร ก่อสร้าง และขนส่งสาธารณะ

นอกจากนี้ ธปท. ได้จัดทำ “แชทบอท” หมอหนี้เพื่อประชาชน ผ่านช่องทางเวบไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชน (www.bot.or.th/app/doctordebt)และไลน์ @doctordebt เพื่อให้โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนสามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยได้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มทดลองให้บริการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่า 1,900 ราย

ล่าสุด ธปท. ได้ปรับปรุงแชทบอทเพื่อขยายการให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ ให้ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถค้นหาคำตอบได้ชัดเจน และตรงประเด็นมากขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรการช่วยเหลือ ตรวจสุขภาพทางการเงิน และได้รับข้อแนะนำการแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างตรงจุด รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจใช้บริการแชทบอทหมอหนี้เพื่อประชาชน สามารถเพิ่มไลน์ “หมอหนี้เพื่อประชาชน @doctordebt” เพื่อเป็นอีกช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงแจ้งปัญหาทั้งสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213