ตลอดปี 2565 ตามรายงานข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดราว 6 แสนล้านบาท เฉพาะช่วงไตรมาส 1/2565 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดจำนวน 191,663 ล้านบาท จาก 74 บริษัท ซึ่งพบว่า 5 อันดับบริษัทใหญ่ที่มีมูลค่าครบกำหนดสูงสุด

ประกอบด้วย 1.บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 3.บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 4.บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ 5.บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ดูตาราง)

ส่วนอีก 5 บริษัทใหญ่ที่เหลือใน 10 อันดับแรกของไตรมาส 1/2565 ประกอบด้วย 6.บมจ.ซีพี ออลล์ มีมูลค่าหุ้นกู้ครบดีล 5,000 ล้านบาท 7.บมจ.แสนสิริ มีมูลค่าหุ้นกู้ครบดีล 4,933 ล้านบาท 8.บมจ.ปตท มีมูลค่าหุ้นกู้ครบดีล 4,000 ล้านบาท 9.ธนาคารกรุงศรี มีมูลค่าหุ้นกู้ครบดีล 4,000 ล้านบาท และ 10.บมจ.เงินติดล้อ มีมูลค่าหุ้นกู้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ครบดีลอีก 4,000 ล้านบาท

ขณะนี้มี 9 บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งขอออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ทดแทนรุ่นที่ครบกำหนด ได้แก่ 1.บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ ครบกำหนด 3,000 ล้านบาท 2.บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา ครบกำหนด 309 ล้านบาท แต่จะออกหุ้นกู้ใหม่ 100 ล้านบาท

3.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครบกำหนด 16,846 ล้านบาท 4.บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ ครบกำหนด 1,551 ล้านบาทเตรียมออกใหม่ 2,000 ล้านบาท

5.บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ครบกำหนด 3,050 ล้านบาท 6.บมจ.ชีวาทัย ครบกำหนด 379 ล้านบาท เตรียมออกใหม่ 400 ล้านบาท

7.บมจ.ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ครบกำหนด 300 ล้านบาท เตรียมออก 320 ล้านบาท 8.บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครบกำหนด 2,595 ล้านบาท เตรียมออก 1,000 ล้านบาท และ 9.บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ครบกำหนด 1,489 ล้านบาท และเตรียมออก1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ข้อมูลจาก ThaiBMA รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย. 2564) มียอดออกหุ้นกู้สูงกว่า 1,006,087 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 48%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มียอดออกหุ้นกู้ 678,891 ล้านบาท โดยยอดออกหุ้นกู้ประมาณ 843,192 ล้านบาทเป็นกลุ่มเรียลเซ็กเตอร์ ส่วนที่เหลืออีก 162,895 ล้านบาท เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน